Zasady funkcjonowania magazynów energii

magazyn energii

W Polsce energia z odnawialnych źródeł stanowi coraz większą część całkowitej produkcji energii elektrycznej. Wraz z jej zapotrzebowaniem, rozwijają się technologie pozwalające na jej składowanie. Jednym z takich rozwiązań są instalowane także przez nas magazyny energii fotowoltaicznej.

Zasady działania magazynów energii fotowoltaicznych

Magazyn energii fotowoltaicznej to system składający się z paneli fotowoltaicznych i urządzeń umożliwiających gromadzenie wytworzonej energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne zamieniają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, która następnie jest przechowywana w bateriach.

Dzięki magazynom energii fotowoltaicznej można uniknąć sytuacji, w której wytwarzana energia przekracza aktualne zapotrzebowanie i jest marnowana. Dzieje się tak, ponieważ jej nadmiar jest magazynowany, a gdy popyt na energię wzrasta, magazyn zaczyna ją dostarczać.

Ważną zasadą jest odpowiednie zarządzanie cyklem ładowania i rozładowania magazynów, które ma kluczowe znaczenie dla ich wydajności. Polega ono na monitorowaniu poziomu naładowania baterii oraz czasu i mocy ładowania i rozładowania.

Kolejną istotną zasadą działania magazynów jest integracja magazynów energii z siecią elektroenergetyczną. Dzięki niej możliwe jest kontrolowanie przepływu energii oraz jej dystrybucji w sposób zoptymalizowany.

Gdzie stosuje się tego typu magazyny energii?

Magazyny energii fotowoltaicznej znajdują zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w większych obiektach przemysłowych. W przypadku gospodarstw domowych, magazyn energii fotowoltaicznej umożliwia uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł energii elektrycznej. Dzięki niemu można korzystać z prądu nawet podczas awarii sieci energetycznej.

W większych obiektach przemysłowych natomiast, magazyny energii fotowoltaicznej pozwalają na optymalne zarządzanie zużyciem energii oraz zmniejszenie kosztów związanych z jej produkcją.