Termomodernizacja

Termomodernizacja czyli modernizacja budynków - zmiany mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

W ramach termomodernizacji można przeprowadzić wiele działań, takich jak:

  • Wymiana lub modernizacja systemu grzewczego, aby zwiększyć efektywność i zmniejszyć zużycie energii - instalacja kotła, pomp ciepła, paneli słonecznych lub ogrzewania podłogowego.
  • Poprawa wentylacji i ograniczenie strat ciepła związanych z wymianą powietrza - instalacja nowych systemów wentylacyjnych, z odzyskiem ciepła, lub uszczelnianie szczelin i dziur w budynku.
  • Zastosowanie energooszczędnych technologii, takich jak inteligentne systemy zarządzania energią, inteligentne termostaty, oświetlenie LED, panele słoneczne czy kolektory słoneczne.

Izolacja termiczna ścian, dachu, stropów i fundamentów budynku, aby zmniejszyć straty ciepła - zastosowanie izolacji termicznej, montaż nowych okien i drzwi o lepszych właściwościach termoizolacyjnych.

Termomodernizacja ma wiele korzyści, takich jak obniżenie rachunków za energię, zwiększenie komfortu cieplnego w budynku, poprawa warunków pracy (np. ogrzewanie podłogowe), zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zwiększenie wartości nieruchomości.