Na czym polega zjawisko rekuperacji?

rekuperator

Rekuperacja to proces odzyskiwania energii cieplnej, który ma na celu obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem. Dzięki niej można zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Jednym z najpopularniejszych sposobów rekuperacji jest wykorzystanie domowych magazynów energii elektrycznej.

Zasada działania rekuperacji

Rekuperacja sprowadza się do wykorzystania specjalnych urządzeń, zwanych rekuperatorami, które mają za zadanie odzyskiwać ciepło z powietrza wywiewanego z wnętrza budynku i przekazywać je do powietrza nawiewanego. W praktyce oznacza to, że zimą ciepłe powietrze z wnętrza domu jest wykorzystywane do podgrzewania świeżego powietrza z zewnątrz, a latem działa to odwrotnie – chłodne powietrze z wnętrza schładza gorące powietrze wprowadzane do pomieszczeń.

Magazyny energii elektrycznej a rekuperacja

Instalowane również przez nas domowe magazyny energii elektrycznej są to urządzenia, które umożliwiają gromadzenie energii elektrycznej w celu jej późniejszego użycia. Magazyny te są wykorzystywane nie tylko do oświetlenia czy zasilania urządzeń, ale również do rekuperacji ciepła.

W domowych magazynach energia elektryczna jest gromadzona w akumulatorach lub bateriach. Kiedy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej określonego poziomu, system rekuperacji włącza się automatycznie i wykorzystuje zgromadzoną energię do ogrzewania powietrza.

Zalety stosowania rekuperacji

Rekuperacja przynosi wiele korzyści dla środowiska i wpływa na komfort mieszkańców. Przede wszystkim umożliwia obniżenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji, co przekłada się na oszczędności energetyczne.

Kolejną zaletą rekuperacji jest poprawa jakości powietrza wewnątrz budynków. System zapewnia stałą wymianę powietrza, co umożliwia utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz eliminację alergenów.

Ograniczenie zużycia energii przekłada się również na mniejszą emisję gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.