Jakie normy muszą spełniać baterie do paneli fotowoltaicznych?

panele słoneczne

Kluczowym elementem systemu fotowoltaicznego są baterie, które magazynują energię elektryczną pozyskaną z promieniowania słonecznego. Aby jednak zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność pracy całej instalacji, baterie muszą spełniać określone normy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Norma IEC 61427

Jedną z najważniejszych norm dotyczących baterii do paneli fotowoltaicznych jest międzynarodowa norma IEC 61427 (International Electrotechnical Commission). Określa ona wymagania dotyczące wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy akumulatorów stosowanych w systemach fotowoltaicznych. Obejmuje zarówno baterie ołowiowe, jak i litowo-jonowe.

Norma IEC 62133

Bateria do paneli fotowoltaicznych powinna także spełniać normę IEC 62133, która reguluje bezpieczeństwo akumulatorów litowo-jonowych i niklowych. Norma ta określa wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów oraz testów bezpieczeństwa, które muszą być przeprowadzone przez producentów baterii. Testy te obejmują m.in. badania termiczne, mechaniczne i elektryczne.

Normy krajowe

W Polsce obowiązują również normy krajowe dotyczące baterii do paneli fotowoltaicznych. Przykładem takiej normy jest PN-HD 60364 (Polish Standard), która opisuje zasady projektowania i instalacji systemów fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Norma ta określa także wymagania dotyczące właściwości elektrycznych, wymiarów oraz sposobu montażu baterii.

Znaczenie norm dla użytkowników

Dla użytkowników paneli fotowoltaicznych istotne jest, aby baterie spełniały obowiązujące normy. Gwarantuje to nie tylko wysoką jakość i niezawodność pracy całego systemu, ale także bezpieczeństwo jego użytkowania. Baterie, które nie spełniają norm, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.