Moduły N-TYPE czyli najnowsza dostępna na szeroką skale technologia produkcji paneli fotowoltaicznych.

Panele typu N (N-TYPE modules) cechuje:

1. Znacznie mniejszy stopień degradacji światłem

2. Mniejszy współczynnik temperatury strat mocy.

3. Spadek mocy po 1 roku – tylko 1%

4. Spadek mocy w każdym kolejnym roku – max. 0,4%

5. Moc modułu N-type po 30 latach jest na poziomie co najmniej 87,4%, natomiast moc modułu tradycyjnego (monoPERC) po 25 latach jest na poziomie ok 81% – 85%.

Biorąc pod uwagę, że najtańsza instalacja fotowoltaiczna o mocy ok 10kWp będzie kosztowała ok 30-31tys. PLN netto, to w okresie 15 lat zastosowanie modułów N-TYPE zapewni Inwestorowi większe uzyski (w instalacjach gruntowych i na dachach płaskich dodatkowo zyskujemy produkcje z tylnej części panelu (bifacial zwiększy uzyski od 5% do nawet 30%), większe oszczędności, dłuższą gwarancję i najnowszą produkowaną na masową skalę technologię.

Stosując panele N-TYPE BIFACIAL możliwe jest zmniejszenie rozmiarów instalacji z 2 powodów:

1. Instalacja powinna być dobrana do mocy średniej paneli z okresu 25-30 lat. Dla paneli N-TYPE średnia moc jest większa ze względu na mniejszą degradację oraz niższy współczynnik temperaturowy

2. Dodatkowe zyski mocy przy montażu na konstrukcji wolnostojącej lub na dachach płaskich Firma JOLYWOOD powstała w 2008r. w Chinach. Gwarancja na panele jest zabezpieczone przez Towarzystwo Munich RE. (JOLYWOOD jest największym Światowym producentem paneli N-TYPE z wolumenem 4,1GW. JOLYWOOD to również firma z największym doświadczeniem w tego typu modułach – produkuje je na masową skalę od 2016r. JOLYWOOD, to potentat w dziedzinie produkcji foli do modułów fotowoltaicznych oraz lider w produkcji modułów fotowoltaicznych Bifacial w opatentowanej technologii NTOPCon.